Nông sản Đất Quảng
Lô C1-5, C1-6 Vân Đồn, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng